Odměna za poskytnutí právní služby bude stanovena individuálně v každém jednotlivém případě. S klientem lze sjednat odměnu hodinovou, paušální, podílovou či tzv. odměnu za úspěch ve věci.

Hodinová sazba za poskytnuté právní služby se pohybuje v základní výši 1 750 Kč + DPH s výhradou projednání vyšší sazby v případě náročnější agendy.

Preferujeme vždy dohodu k oboustranné spokojenosti. Na vyžádání klienta je možné poskytnout předběžný odhad celkových nákladů.

Advokátní kancelář je plátcem daně z přidané hodnoty.

Advokátní kancelář má sjednáno zákonné pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s poskytováním právních služeb ve výši pojistného limitu 70 000 000 Kč.

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. Advokát tuto informaci uveřejňuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele.